Milići : Virtuelni matičar (e-matičar) od sada i u opštini Milići Štampa
Napisao Sladjana Brajovic   
utorak, 10 septembar 2019 11:28

altMilići - Opština Milići uvela je uslugu virtuelnog matičara, koja građanima omogućava da putem e-mejla upute zahtjev za dobijanje izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu ili o slobodnom bračnom stanju. Načelnica Odjeljenja za opštu upravu u opštini Milići Marina Mišić kaže da ovu uslugu mogu koristiti samo građani čije se matične knjige vode u opštini Milići.

"Na zvaničnoj stranici opštine Milići postoji opcija "e-matičar", koju je potrebno otvoriti i pratiti uputstva. Podnosilac zahtjeva dužan je da popuni obrazac zahtjeva, nakon čega će opštinski službenici u najkraćem roku odgovoriti i poslati uputstvo za plaćanje usluge. Nakon uplate, traženi dokument podnosiocu zahtjeva stiže na kućnu adresu. Plaćanje ove usluge obavlja se putem banke, a u cijenu zahtjeva dokumenta uračunata je administrativna taksa, troškovi dostave i provizija banke" kaže Mišićeva i dodaje da brzina dostave pošiljke ne zavisi od opštine.

Usluga virtuelnog ili e-matičara u opštini Milići, uvedena je krajem jula ove godine a Zahtjev za izdavanje dokumenata može podnijeti lice na koje se podaci odnose, punomoćnik, član uže porodice, usvojitelj ili staratelj.