Milići : Javni poziv za finansiranje biznisa za marginalizovane grupe žena u okviru USAID/PPMG Štampa
Napisao Sladjana Brajovic   
ponedeljak, 08 jun 2020 12:39

alt
alt

alt
Milići - Opština Milići raspisala je Javni poziv na temelju Preduzetničkog fonda za žene nastalog udruženim sredstvima Opštine i USAID-ovog Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG).Javni poziv je otvoren od 08.06.2020. godine, a prijem aplikacija će se vršiti od 09.06.2020. godine do 23.07.2020 godine.


Na konkursu mogu učestvovati žene, pojedinačno ili u grupi, koje se u momentu podnošenja prijave ne mogu okarakterisati kao preduzetnice odnosno vlasnice registrovanog biznisa i ranije to nikada nisu bile. Prijave mogu podnijeti punoljetne, s prebivalištem na području opštine, koje imaju poslovnu ideju i žele je realizovati kroz započinjanje vlastitog poslovnog poduhvata na području opštine Milići.

Javni poziv se raspisuje za podršku razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća žena žrtava nasilja, samohranih majki, nezaposlenih mladih žena mlađih od 35 godina, žena s invaliditetom ili s djetetom s invaliditetom, te žena koje su na neki drugi način marginalizovane.

Detalji javnog poziva dostupni su na sledećem linku :

https://www.opstinamilici.org/index.php/937-javni-poziv-za-finansiranje-biznisa-za-marginalizovane-grupe-zena