Vlasenica : Javna rasprava o Nacrtu budžeta 02. i 03. decembra Štampa
Napisao Sladjana Brajovic   
petak, 27 novembar 2020 12:02

alt
alt

alt
Vlasenica - Pozivaju se građani, budžetski korisnici i ostala zainteresovana pravna i fizička lica da svojim prisustvom na javnoj raspravi uzmu aktivno učešće u kreiranju i donošenju budžeta opštine Vlasenica za 2021. godinu.


Javne rasprave će se održati u Sali za skupštinske sastanke u zgradi Opštine Vlasenica:

-dana 2.12.2020. godine u 14.00 časova: predstavnici budžetskih korisnika, opštinske uprave i javnih preduzeća,

-dana 3.12.2020. godine u 14.00 časova: predstavnici nevladinog sektora.

Dokument Nacrta budžeta za 2021. godinu, može se preuzeti na službenoj web stranici Opštine  (www.opstinavlasenica.org).

Sve sugestije, prijedlozi i primjedbe na Nacrt budžeta mogu se dostaviti u pisanoj formi Odjeljenju za finansije, najdalje do 8.12.2020. godine, kako bi isti bili razmotreni do usvajanja konačnog budžeta.

ПРИЛОГ: Нацрт буџета 2021.