top
logoSerbian English German

ANKETA

Muzika na Magic radiju je? ?
 

TRENUTNO ONLINE

Imamo 19 gostiju na mreži

STATISTIKA POSJETA

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas416
mod_vvisit_counterJuče764
mod_vvisit_counterOve sedmice2156
mod_vvisit_counterProšla sedmica3657
mod_vvisit_counterOvaj mjesec9229
mod_vvisit_counterProšli mjesec12250
mod_vvisit_counterUkupno1097236
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Vlasenica : Javni poziv za podršku zapošljavanju u prerađivačkoj industriji ili poljoprivredi PDF Štampa El. pošta
Napisao Sladjana Brajovic   
četvrtak, 12 april 2018 07:40

altVlasenica - Opština Vlasenica u saradnji sa UNDP- em, raspisala je javni poziv za dodjelu naknada i podsticaja za podršku privrednim subjektima za stvaranje novih radnih mjesta u prerađivačkoj industriji ili poljoprivredi.Rok za podnošenje prijava je 26. april do 12.00 časova - saopšteno je iz opštinske uprave Vlasenica. 

На основу Писма о сарадњи број: 02/1-014-198/18 потисаног 5.4.2018. године између Развојног програма Уједињених нација (УНДП) и Општине Власеница, којим су осигурана донаторска средства од стране Развојног програма Уједињених нација (УНДП) и Општине Власеница, начелник општине Власеница расписује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

За додјелу накнада и подстицаја за подршку привредним субјектима

за стварање нових радних мјеста у прерађивачкој индустрији или пољопривреди

 

 

1. Предмет

 

Предмет јавног позива је додјела бесповратних финансијских средстава од стране Општине Власеница и Развојног програма Уједињених нација (УНДП-а), за привредне субјекте (предузећа) који су регистровани или дјелују на територији општине Власеница и који испуњавају друге услове, у сврху подршке стварању радних мјеста и инклузивним политикама запошљавања.

2. Намјена

 

Подстицајна средства се додјељују приватним привредним субјектима из пољопривреде, шумарства, риболова и прерађивачке индустрије који су регистровани или врше своје производне или прерађивачке дјелатности на територији општине Власеница (видјети „4. Услови и критеријуми“), у двије сврхе:

а. Ретроактивне накнаде за претходно отворена нова радна мјеста

Ретроактивне накнаде додјељују се одговарајућим привредним субјектима који су у периоду између 1. септембра 2017. и 31. марта 2018. запошљавањем одговарајућих категорија незапослених лица (млађих од 30 или старијих од 45 година, видјети „3. Износ средстава“) повећали број радних мјеста на подручју општине Власеница. Средства се додјељују за већ реализовано запошљавање у дефинисаном референтном периоду у облику ретроактивне накнаде за отворена нова радна мјеста и трошкове обуке.

б. Подстицај за отварање радних мјеста

Накнаде за нова радна мјеста додјељују се одговарајућим привредним субјектима који у периоду од 1. априла 2018. до 5. маја 2018. године повећају број радних мјеста у општини Власеница запошљавањем одговарајућих категорија незапослених лица.

Циљ ових накнада  је подршка послодавацима који показују капацитет за проширење дјелатности, улагање у квалитетнију радну снагу, и инклузивно запошљавање.

3. Износ средстава

 

Накнаде и подстицајна средства додјељују се привредним субјектима пропорционално броју нових радних мјеста на којима раде нови упосленици запослени у референтном периоду, који задовољавају тражене услове и критеријуме, који су још увијек запослени у предузећу (на дан објављивања јавног позива), и који нису запослени по неком програму подстицаја на државном, ентитетском или нивоу локалне управе, при чему износ зависи и од карактеристика запосленх примљених на нова радна мјеста, према Табели 1.

Привредни субјект не може остварити накнаду за већи број радника од броја нових радних мјеста које је тај привредни субјект отворио у референтном периоду, без обзира на број радника запослених у том периоду, т.ј. не узимају се у обзир нови радници који замјењују раднике који су отпуштени, пензионисани, или су на други начин напустили предузеће. Укупан буџет за накнаде и подстицајна средства биће одређен на основу пристиглих пријава, али неће прелазити 77.000 КМ.

Једна фирма може добити средства максимално у износу од 40.000 КМ. Једном привредном субјекту може бити додијељено максимално 25.000 КМ за ретроактивно запошљавање или максимално 25.000 КМ за ново запошљавање, али укупан износ додјељених средстава по оба основа неће прелазити 40.000 КМ.

Табела 1: Износ накнада и подстицаја по категоријама запослених

Карактеристике запосленика на новим радним мјестима

Износ накнаде по запосленом (КМ)

Испод 30 година старости, без претходног радног искуства:

а. Жена

4.500

б. Мушкарац

4.000

ц. Испод 30 година, са претходним радним искуством

2.500

Изнад 45 година старости, без претходног радног искуства:

д. Жена

5.500

е. Мушкарац

4.000

ф. Изнад 45 година старости, са претходним радним искуством и више од 5 година на евиденцији незапослених лица на локалном бироу ЗЗЗРС:

3.500

Динамика исплаћивања накнада и подстицаја биће утврђена уговором између предузећа и Општине Власеница.

4. Услови и критерији

 

а. Општи услови

Сви привредни субјекти који се пријављују за додјелу средстава треба да испуњавају сљедеће  услове:

1. Привредни субјект мора бити друштво за ограниченом одговорношћу (ДОО) или акционарско друштво (АД) или задруга или самостални предузетник (с.п.), са регистрованом дјелатношћу унутар подручја „Ц – Прерађивачка индустрија“ или подручја „А – Пољопривреда, шумарство и риболов“ према Класификацији дјелатности БиХ 2010, и које остварује приход вршењем ових дјелатности. Општина Власеница задржава право да прије одлуке о додјели средстава тражи додатну документацију којом се показује да привредни субјект остварује приходе из подручја К.Д. која су обухваћена овим позивом и да одбије пријаву субјекта који у стварности не врши дјелатности из ових подручја иако је за њих регистрован.

2. Привредни субјект мора бити регистрован

a. На територији општине Власеница, или

b. На територији неке друге општине у Босни и Херцеговини, са подружницом или пословном јединицом у којој врши производне и прерађивачке дјелатности и запошљава раднике на територији општине Власеница.

3. Привредни субјект мора показати солвентност и позитивно пословање.

4. Привредни субјект мора показати да су измирене све законске обавезе код надлежне Пореске управе.

б. Услови који се односе на привредне субјекте који се пријављују за ретроактивне накнаде

1. Привредни субјект мора показати да је повећао број запослених између 1. септембра 2017. и 31. марта 2018. године у својој пословној јединици на територији општине Власеница, те да су за новозапослене раднике редовно уплаћивани сви доприноси.

ц. Услови који се односе на привредне субјекте који се пријављују за накнаде за ново запошљавање

1. Привредни субјект мора показати да није смањио број запослених између 1. септембра 2017. и 31. марта 2018. године у својој пословној јединици на територији општине Власеница.

5. Подношење пријава

 

а. За све привредне субјекте:

За учешће на јавном позиву, уз пријавни образац је потребно доставити сљедећу документацију:

1. Актуелни извод из судског регистра, не старији од 30 дана од дана објављивања овог јавног позива, којим се доказује регистрација на територији општине Власеница или постојање пословне јединице на простору општине Власеница, те регистроване дјелатности за које је привредни субјект овлаштен,

a. За привредне субјекте који обављају дјелатности из подручја „Ц – Прерађивачка индустрија“ или „А – Пољопривреда, шумарство и риболов“ као додатне дјелатности уз основну дјелатност која је ван ових подручја, потребно је доставити и минимално један документ датиран најкасније 31.3.2018.  којим се утврђује да привредни субјект врши активности из подручја „Ц“ и „А“, нпр. уговор са купцем производа, рачун или предрачун издат купцу производа, и сл.

2. Овјерена копија Биланса успјеха за 2017. годину,

3. Овјерена копија Биланса стања за 2017. годину,

4. Овјерена копија Пореског увјерења о измиреним пореским обавезама,

5. Извјештај о броју запослених радника код послодавца из Пореске управе, и то

a. Стање на дан 31.8.2017. и

b. Стање на дан 31.3.2018.

Након одлуке о додјели подстицајних средстава (видјети 7. Разматрање пријава) а прије исплате додијељених средстава, привредни субјект којем се додјељују финансијска средства као накнада или подстицај за запошљавање особа из горе наведених категорија а, б, д, и е мора доставити и увјерење из Фонда ПИО за сваког таквог запосленика којом се потврђује да нема претходног радног искуства. На исти начин, привредни субјект којем се додјељују финансијска средства као накнада или подстицај за запошљавање особа из горе наведене категорије ф мора доставити и доказ за сваког таквог запосленика којим се потврђује да је особа непосредно пред запошљавање била на евиденцији незапослених лица при локалном бироу ЗЗЗРС у трајању од најмање пет (5) година.

Образац пријаве можете преузети на званичној wеб страници Општинске управе општине Власеница или у шалтер сали Општине Власеница.

6. Рок за подношење пријава

 

Рок за подношење пријава је 26.04.2018. године до 12:00 часова.

Документација се подноси у шалтер сали Општине Власеница, са назнаком „Пријава на Јавни позив за додјелу накнада и подстицаја за подршку привредним субјектима за стварање нових радних мјеста у прерађивачкој индустрији или пољопривреди“ – НЕ ОТВАРАТИ.

Копије приложене документације требају бити овјерене.

7. Разматрање пријава

 

Одлуку о додјели подстицајних средстава доноси комисија коју ће формирати УНДП и Општина Власеница, у року од 7 дана од дана затварања позива, а списак корисника ће бити објављен на званичној web страници и огласној табли Општинске управе општине Власеница.

У случају да износ тражених средстава премашује укупан буџет за овај јавни позив, у сврху одлуке о додјели подстицајних средстава, рангираће се привредни субјекти према критеријумима у Табели 2:

Табела 2: Начин рангирања привредних субјеката

Критеријум

Индикатори

Начин оцјењивања

Макс. поена

Значај привредног субјекта за локалну економију

1. Бруто доходак

1 поен за сваких 50,000 БАМ годишњег промета у 2016.; максимално 100 поена за 5,000,000 БАМ или више годишњег промета у 2016.

200

2. Број запослених

1 поен за сваког упосленика; максимално 100 поена за 100 упосленика или више.

Друштвени значај привредног субјекта

1. Број запослених  млађих од 30 година у предузећу

5 поена за сваког запосленог млађег од 30 година; максимално 100 поена за 20 или више запослених млађих од 30 година.

200

2. Број запослених жена у предузећу

10 поена за сваку запослену жену; максимално 100 поена за 10 или више запосленица

Запошљавање у периоду од 1. спетембра 2017. до 31. марта 2018.г.

1. Број нових радних мјеста на којима су запослени млађи од 30 година

10 поена за свако ново радно мјесто; максимално 100 поена за 10 или више нових радних мјеста на којима су запослени млађи од 30 година

300

2. Број нових радних мјеста на којима су запослени старији од 45 година

10 поена за свако ново радно мјесто; максимално 100 поена за 10 или више нових радних мјеста на којима су запослени старији од 45 година

3. Број нових радних мјеста на којима су запослене жене

10 поена за једно ново радно мјесто; максимално 100 поена за 10 или више нових радних мјеста на којима су запослене жене

Укупно

700

 

8.Обавезе

 

Са изабраним корисницима ће бити закључен Уговор, којим се детаљно регулишу права и обавезе потписника.

 

9.Остале напомене

 

За додатне информације заинтересовани се могу обратити у канцеларији број 28 у Општинској управи општине Власеница или на број телефона 056/490-159.

Број:02/1-014-198/18-2

Датум:  11.4.2017. године

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                             Мирослав Краљевић

Poslednje ažurirano petak, 27 april 2018 10:30
 
Baner

P R O M O

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

bottom
top
Radio Slobodna Evropa / Radio Liberty

bottom