Bratunac : UŽ "Maja" i "Priroda" realizuju program Solidaran odgovor na COVID 19 Štampa
Napisao Sladjana Brajovic   
ponedeljak, 01 jun 2020 09:12

alt
alt

alt
Bratunac - UŽ "Priroda" Bratunac u partnerstvu sa UŽ "Maja" Kravica počinje sa realizacijom aktivnosti u okviru programa UdruŽene solidaran odgovor na Covid 19, koji finansira OAK fondacija iz Švajcarske, a provodi Trag Fondacija iz Beograda u okviru programa „Snažnije zajedno-osnaživanje ženskih altorganizacija i pokreta u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori za borbu protiv nasilja nad ženama - saopšteno je iz ovih Udruženja. 

U naredna 3 mjeseca, "Priroda" i "Maja" će organizovati volonterske grupe za podršku marginalizovanim  i pandemijom  korona virusa posebno pogođenom kategorijom žena kao što su žene starije od 65 godina, žene koje imaju različite zdravstvene i psihičke probleme, žene sa sela i žene koje žive same, žene žrtve ili potencijalne žrtve nasilja u porodici i sl.  Za ove kategorije će se obezbjediti   volonterska podjela zaštitnih sredstava (maski i rukavica), pružiti informativna podrška kroz distribuciju info letaka sa mjerama zaštite od  korona virusa, te odabrati grupa kojoj će se podjeliti higijenske i prehrambene potrepštine. 

Možda najvažnija podrška, obzirom da u našoj sredini ovakve podrške skoro da nemamo, biće obezbjeđena psihosocijalna podrška  stručnjakinje, koja će u okviru malog savjetovališta za gore navedene kategorije, ali i druge po potrebi, pružati ovu podršku telefonom, mailom, putem društvenih mreža i  lično  po zahtjevu u prostorijama udruženja uz poštovanje svih potrebnih mjera propisanih  za vrijeme pandemije. Pored toga,  na FB Prirode i Maje redovno će se postavljati objave vezane za  mentalno zdravlje, načinima zaštite mentalnog zdravlja i zašto nam je to vazno.

Poslednje ažurirano ponedeljak, 01 jun 2020 09:13