Milići : Tokom pandemije tražila se knjiga više Štampa
Napisao Sladjana Brajovic   
utorak, 13 jul 2021 07:53

altMilići - Narodna biblioteka Milići'' je u 2020.godini svoje aktivnosti usmjerila na obezbjeđivanje što aktuelnijeg i kvalitetnijeg knjižnog fonda, pravovremeno pružanje informacija traženih od strane korisnika i animiranje što većeg broja članova a sve u okviru preporuka nadležnog ministarstva, opštinskih i republičkih štabova za vanredne situacije. I pored dosta loše epidemiološke situacije biblioteka je jedna od rijetkih koja nije prekidala rad i bila je dostupni sve vrijeme građanima Milića, da uz knjige, ljepše i brže prebrode pandemiju - kaže direktor Narodne bioblioteke Milići Zoran Džinkić.

"U 2020. godini biblioteka je imala 405 aktivnih članova , 5 više nego u prethodnoj godini i oni su ostvarili 5056 posjetu našoj ustanovi. Broj pozajmljenih knjiga je 6876 (517 više nego u prethodnoj) a bio je i veliki broj posjeta dječijoj igraonici i korištenja knjižnog fonda koji se ne iznosi iz biblioteke a koji se ne evidentiraju našim statističkim praćenjem. Biblioteka trenutno raspolaže fondom od 24 157 monografske publikacije u štampanom obliku" - kaže Džinkić i navodi da su zahvaljujući povećanom budžetu za nabavku publikacija, obnovili knjižni fond za 366 knjiga. "Kupili smo 309 knjiga, 57 smo dobili na poklon a 3 razmjenom. Naši članovi i dalje svakodnevno 12 sati ( od 7 do 19) imaju na raspolaganju besplatnu otvorenu internet mrežu, gdje mogu pronaći informacije vezane za književnost, kulturu, obrazovanje, nauku... Naši članovi koriste mogućnost čitanja dnevnog lista ''Glas Srpske'' i nedjeljnog ilustrovanog lista ''Politikin Zabavnik'' - kaže Džinkić.

JU''Narodna biblioteka Milići'' kao samostalna institucija djeluje od 2002. godine, zapošljava 4 radnika i radi u dvije smjene šest dana u sedmici.

 

Poslednje ažurirano utorak, 13 jul 2021 07:59